Archivo por días: Julio 22, 2021


axudas-municipais-creacion-empresas-2021
BENEFICIARIOS: Poderán concorrer a esta convocatoria pública as persoas físicas (autónomos/as) e empresas privadas, independentemente da súa forma xurídica, comunidades de bens, sociedades civís, sociedades cooperativas, sociedades laborais e persoas emprendedoras que causen alta no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade […]

AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS 2021